องค์ความรู้

สาระสำคัญ ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สรุป นิยาม ความหมาย และขอบเขคการบังคับใช้ พรบ.

แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวสำหรับการถ่ายรูปและวิดีโอกิจกรรม

หน่วยงานต้อง ถ่ายรูปและวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์หรือส่งเสริมตามวัตถุประสงค์กิจกรรมนั้นๆ เป็นหลัก (ก่อนงาน) ประกาศลงท้ายการประชาสัมพันธ์หรือสื่อโฆษณาว่า ในกิจกรรมนั้นๆ จะมีการถ่ายรูปและวิดีโอเพื่อนำไปใช้ภายหลังงานด้วย (ในงาน) ขออนุญาตถ่ายรูป/บันทึกคลิป เพื่อนำไปอะไร หน่วยงานใด บนช่องทางใดบ้าง โดยพิธีกรหรือช่างถ่ายภาพแจ้งเป็นระยะ หากผู้ใดไม่สะดวก สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่จัดงานเพื่อประสานงานหลีกเลี่ยงให้

แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวสำหรับกล้องวงจรปิด

หน่วยงานต้อง จัดวางมุมกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัยเป็นหลัก จัดทำป้ายประกาศว่า พื้นที่นี้มีกล้องบันทึกอยู่ตลอด โดยใคร? เพื่ออะไร? เช่น “We use CCTVs or similar devices to monitor

Scroll to Top