แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวสำหรับการถ่ายรูปและวิดีโอกิจกรรม

หน่วยงานต้อง

  1. ถ่ายรูปและวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์หรือส่งเสริมตามวัตถุประสงค์กิจกรรมนั้นๆ เป็นหลัก
  2. (ก่อนงาน) ประกาศลงท้ายการประชาสัมพันธ์หรือสื่อโฆษณาว่า ในกิจกรรมนั้นๆ จะมีการถ่ายรูปและวิดีโอเพื่อนำไปใช้ภายหลังงานด้วย
  3. (ในงาน) ขออนุญาตถ่ายรูป/บันทึกคลิป เพื่อนำไปอะไร หน่วยงานใด บนช่องทางใดบ้าง โดยพิธีกรหรือช่างถ่ายภาพแจ้งเป็นระยะ หากผู้ใดไม่สะดวก สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่จัดงานเพื่อประสานงานหลีกเลี่ยงให้
  4. 4. (หลังงาน) คัดเลือกรูปและวิดีโอเฉพาะที่สื่อสารชัดเจนถึงกิจกรรมนั้น มิใช่เจาะจงเป็นรายตัวถึงบุคคลผู้ร่วมงานทั่วไป และควรมีลายน้ำระบุว่า ใช้เพื่อกิจกรรมใด ของหน่วยงานใด
  5. จัดให้มี (หากทำได้)
  • Showing คือคล้องป้ายว่าคนนี้คือคนถ่ายรูปและบันทึกวิดีโอของกิจกรรมนี้
  • Warning คือติดป้ายแจ้งว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ถ่ายรูปและวิดีโอ
  • Zoning คือจัดพื้นที่เฉพาะสำหรับผู้ไม่ประสงค์โดนถ่ายรูปและวิดีโอ
  • Tagging คือแต้มตัวผู้ไม่ประสงค์หรือผู้ประสงค์หรือผู้เป็นเป้าหมายโดนถ่ายรูปและวิดีโอ อาทิ เข็มกลัดสี ช่อติดอก ที่คาดหัว 942 (Nah-Fo-To) เป็นต้น