PDPA

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

รวบรวมข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับ
กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ระเบียบ ข้อบังคับ

เกี่ยวกับระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ประกาศของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เอกสารแม่แบบ

เทมเพลตสำหรับหน่วยงานภายใน ใช้ในการแจ้งความเป็นส่วนตัว, เอกสารแสดงความยินยอม , นโยบายคุกกี้สำหรับเว็บไซต์ เป็นต้น

องค์ความรู้

สาระสำคัญ ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สรุป นิยาม ความหมาย และขอบเขคการบังคับใช้ พรบ.

FAQs

รวมชุด คำถาม คำตอบเกี่ยวกับการปฎิบัติตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในสถานการณ์ต่างๆ จากการอบรม

เอกสารแม่แบบสำหรับการดำเนินการ

องค์ความรู้

แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวสำหรับการถ่ายรูปและวิดีโอกิจกรรม

หน่วยงานต้อง ถ่ายรูปและวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์หรือส่งเสริมตามวัตถุประสงค์กิจกรรมนั้นๆ เป็นหลัก (ก่อนงาน) ประกาศลงท้ายการประชาสัมพันธ์หรือสื่อโฆษณาว่า ในกิจกรรมนั้นๆ

แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวสำหรับกล้องวงจรปิด

หน่วยงานต้อง จัดวางมุมกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัยเป็นหลัก จัดทำป้ายประกาศว่า พื้นที่นี้มีกล้องบันทึกอยู่ตลอด โดยใคร? เพื่ออะไร?

FAQs

คำถามที่พบได้บ่อย

?

ที่ต้องขอยินยอม คือสิ่งที่กฎหมายไม่ยกเว้นให้ แต่อะไรที่กฎหมายยกเว้นให้ผู้ควบคุมเก็บได้ อันนี้ไม่ต้องขอความยินยอม แต่ถึงแม้จะไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเรา ก็ต้องแจ้งให้เรารับรู้ด้วย ว่าจะเก็บข้อมูลอะไรของเรา เก็บไปทำอะไร นานแค่ไหน เช่น บุคลากรของสถาบันมีรายได้ ทาง HR ก็ต้องเปิดเผยข้อมูลของบุคลากรไปให้สรรพากร แบบนี้คือกฎหมายกำหนดให้สถาบันเก็บ เปิดเผย ดังนั้น สถาบันก็จะต้องบอกบุคลากรว่า ข้อมูลของอาจารย์จะถูกเก็บไว้เพื่อการจัดการงานบุคคล คำนวณเงินเดือน ยื่นประกันสังคม ยื่นภาษี นะคะ (Privacy Notice) แค่นั้น ไม่ต้องให้อาจารย์เซ็นยินยอมครับ แต่ถ้าสถาบันบอกว่า สถาบันมีสวัสดิการพิเศษสำหรับบุคลากรที่แปลงเพศมา จะได้สิทธิพิเศษ ถ้าอาจารย์ไม่ยินยอมเปิดเผย สถาบันก็จะไม่มีสิทธิเอาข้อมูลสุขภาพด้านการแปลงเพศของอาจารย์ท่านนั้นไปเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยได้ครับ แต่ถ้าอาจารย์ท่านนั้นเซ็นยินยอม สถาบันก็เอาข้อมูลไปใช้ได้ครับ

ผิดครับ อาจมีทั้งหมิ่นประมาท (อาญา) , ผิด พรบ คอม (อาญา) , ละเมิด (แพ่ง) และ PDPA ครับ

ถ้าเราเก็บข้อมูลคนอื่นเพราะกฎหมายกำหนดไว้ เช่น สถาบันต้องเก็บชื่อ สกุล เลข 13 หลัก ที่อยู่ ไว้ยื่นประกันสังคม ยื่นภาษี อันนี้เก็บเพราะกฎหมาย , สถาบันเก็บเลขที่บัญชีธนาคารเพื่อโอนเงินเดือนให้อาจารย์ อันนี้เก็บเพราะกฎหมาย , สถาบันจัดงานเลี้ยงปีใหม่ มอบรางวัลอาจารย์ดีเด่น อาจารย์ขึ้นไปรับรางวัล แล้วสถาบันถ่ายรูปตอนรับรางวัล อันนี้คือเก็บเพราะความจำเป็น (อยากเก็บเอง กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจให้เก็บได้ หรือสัญญาจ้างไม่ได้ระบุเงื่อนไขให้ทำได้)

ช่องทางติดต่อและรับคำร้อง:

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Data Protection Officer: DPO

DPO@kmitl.ac.th

Scroll to Top